Gå till innehåll
IFK Hedemora Skidor
IFK Hedemora Skidor

IFK Hedemora Skidor - Klubbpolicy

Klubbpolicyn är antagen vid årsmötet 2014-09-21.

Den här informationen från styrelsen vänder sig både till dig som är ny i klubben och till dig som varit medlem ett tag. Styrelsen vill här berätta om klubben IFK Hedemora Skidor och vilka regler som gäller för dig som medlem.

Längdskidåkning, vad är det?

Det har hänt en hel del i utvecklingen av längdskidåkning under senare år och det sker ständigt en vidareutveckling. Traditionell klassisk längdskidåkning har fått sällskap av skate, jaktstart, sprint, skicross och dubbel jaktstart samt stafetter i olika former,

Klubbens mål

Föreningens verksamhet bygger på att så många som möjligt ska lära sig skidåkningens grunder. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar den enskilda individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi ser den aktives familj som en viktig del i utvecklingen och klubbens målsättning är att kontinuerligt utbilda våra ledare. Vidare vill vi att barn och ungdomar ska få utöva sin idrott på egna villkor och att verksamheten därför anpassas efter barnens egen mognad och färdighet. Alla ska kunna delta i vår verksamhet i enlighet med SSF. Vi vill också skapa goda villkor för de juniorer och seniorer som tävlar för föreningen. I ett längre perspektiv hoppas vi naturligtvis att det kan bidra till att få fram duktiga skidåkare som kan hävda sig både nationellt och internationellt.

Historik

IFK Hedemora skidor är en klubb med anor. Klubben bildades 1920. Efter några år med mindre aktivitet blåstes nytt liv i klubben 1993.

Klubben idag

Det är en aktiv klubb med, barn, ungdomar, juniorer, seniorer och ledare som deltar regelbundet i verksamheten. Föreningen är välskött med välfungerande styrelse. Ledare i klubben har genomgått lämplig ledarutbildning.

Klubbstuga

Klubbens träningar är förlagda till Brunnsjöberget, där vår och IFK Hedemora orienterings klubbstuga finns. Anläggningen ägs av en stiftelse(Stiftelsen Motionsanläggningen Brunnsjöberget) och det är också stiftelsen som sköter klubbstuga, konstsnöanläggning och motions-/skidspår. Genom arbetet som bedrivs i stiftelsen erbjuds allmänheten fina träningsmöjligheter året om.

Information

Aktuell information finns alltid på klubbens hemsida www.hedemoraskidor.com. Klubben har också en anslagstavla i klubbstugan där diverse meddelande finns. Vid osäkerhet finns alltid möjligheten att fråga ledare eller styrelse.

Träning

Från september bedrivs barmarksträning vanligen på Brunnsjöberget tisdag, torsdag och lördag. Endast lördagar för de yngsta. Gruppindelningen sker efter färdighet, ambitionsnivå och ålder. Det är tränarna som slutligen avgör vilken grupp barnen eller ungdomarna ska tillhöra.

Skidträning inleds så snart åkbara banor finns. Information om detta ges via klubbens hemsida, där även information om vilken disciplin (klassiskt eller fristil), ändringar mm finns.

Träningen påbörjas på utsatt klockslag, så kom i god tid. När vi åker skidor ska vallning och testning av skidorna vara klart innan träningen börjar. Se punkt utrustning.

Tränarna och träningsgrupperna finns presenterade på klubbens hemsida.

Läger

Vi genomför årligen, vanligen i början av december; ett gemensamt familjeläger till någon snösäker ort. Syftet är dels att få möjligheten att träna intensivt i ny miljö, dels för att lära känna varandra och stärka klubbsammanhållningen.

För deltagande i familjeläger gäller följande: medlemskap och aktivt deltagande i klubbaktiviteter (se föräldrars roll samt subventioner).

Det finns läger som anordnas av distriktet. De lägren är avsedda för dem som tävlar lite mer, dvs. för att få delta ska man ha tränat och tävlat flitigt under föregående säsong. Styrelsen tillsammans med tränarna avgör vilka som får lägret subventionerat.

Klubben subventionerar deltagande i läger, men varje deltagare betalar en del av lägeravgiften. Egenavgiften bestäms av styrelsen från gång till gång.

Tävling

Tävlingskalender finns på idrott online som ni når via vår hemsida. Anmälan till tävling görs av åkaren själv på idrott online. Instruktioner och lösenord lämnas av ledarna.

Klubben betalar anmälningsavgifter, till tävlingar i skidförbundets program, för barn, ungdomar, juniorer och seniorer (se punkt subventioner). Vid efteranmälan betalas efteranmälningsavgiften av den aktive medan klubben står för den ordinarie avgiften. Om man av annan anledning än sjukdom ej kan delta i tävling som man anmält sig till är man återbetalningsskyldig.

Vad gäller stafetter så lottas lagen i åldersklasserna upp tom 12 år. Från 13 år och uppåt använder vi uttagningstävlingar

Utrustning

Klubbkläder (tävlingsdräkt, överdragskläder, klubbjacka, mössa etc.) finns att köpa till subventionerat pris. (se subventioner).

Barn som inte har egen utrustning får låna vallningsfria skidor, stavar och pjäxor på träningarna. Inför köp av egen utrustning kan råd fås av ledarna.

Valla och vallning brukar vara svårt för den som inte är van. Om behov och intresse finns kan klubben ordna vallningskurs.

Ekonomi

Klubbens verksamhet finansieras till en del av medlemsavgifter och sponsorintäkter. Medlemmarna förväntas att hjälpa till med andra aktiviteter som ger inkomster till klubben. Att delta i inkomstbringande aktiviteter är en förutsättning för att kunna nyttja de subventioner som klubben har för kläder och läger.

 • subventioner

För att kunna ta del av subventioner vid läger och kläder krävs följande: Aktivt deltagande i försäljningar som klubben genomför samt ställa upp som funktionär vid klubbens evenemang.

Rollfördelning

För att ha en väl fungerande förening krävs att alla hjälps åt. Alla har en viktig roll att fylla.

Del aktives roll

 • Vid all verksamhet som bedrivs av klubben är du en representant för klubben. Det är därför viktigt att uppträda sportsligt
 • Det är viktigt att vi syns. Bär klubbkläder vid tävling, prisceremonier och läger
 • Kom i tid till träning och andra aktiviteter
 • Vi håller ihop och stöttar varandra inom klubben
 • Äldre aktiva ska uppträda som föredömen för de yngre
 • Doping, alkohol eller andra droger är inte tillåtna

Tränarens roll

 • Planerar och leder träningen
 • Bestämmer indelning av träningsgrupper
 • Har slutlig rätt att bestämma laguppställningen till stafetter (from 13 års ålder. Innan lottas lagen)
 • Har full rätt att vidta åtgärder om någon aktiv eller förälder missköter sig. Vidtas åtgärder ska det rapporteras till föräldrar och styrelse.

Styrelsens roll

 • Ansvarar för klubbens verksamhet, administration och ekonomi.
 • Sätter upp planer, mål och leder föreningen mot målen.
 • Ansvarar för att klubben efterlever lagar, stadgar och regler.
 • Styrelsen är pressansvarig

Föräldrars roll

 • Följ med, stöd och entusiasmera ditt barn utifrån dess egen förmåga.
 • Hjälp ditt barn att komma i tid till träningen och andra aktiviteter.
 • Du ansvarar för att barnet inte kommer till träning vid sjukdom

Publicerad: 2022-11-02

Senast uppdaterad: 2023-10-04

Författare: Jennie Björklund

Sponsorer

Postadress

IFK Hedemora - SK

c/o Rickard Dahlin
Västra Järnvägsgatan 63
776 35 Hedemora

Kontakta oss

info@hedemoraskidor.com